Wat zijn elfen?

Elfen zijn spirituele wezens die afkomstig zijn uit de Noordse en Germaanse Mythologie. Elfen leven doorgaans in bossen, bloemen, aan rivieren en bronnen maar soms ook ondergronds. Elfen zijn natuurgeesten met bovennatuurlijke krachten. Ze bezitten grote wijsheid die ze met alle liefde inzetten voor de mens. Vaak worden elfen afgebeeld met puntoren en vleugels.

Elfen worden meestal afgebeeld als kleine jonge mannen en vrouwen met een bijna bovennatuurlijke schoonheid. Ze waren al aan het werk op de aarde voor er nog maar goden ontstonden. Zij werkten mee aan de opbouw en het in stand houden van de aarde. Toen de (Germaanse) goden ontstonden, kreeg de vruchtbaarheidsgod Freyr de leiding over deze wezens.

Net zoals het geloof in Goden, was ook het geloof in elfen algemeen verbreid bij de Germaanse stammen. In het algemeen kende men ook magische psychische krachten toe aan deze wezens. Zij zouden mensen rechtstreeks beinvloeden en deels betoveren. Bepaalde dromen en zouden van hen afkomstig zijn.

Hoewel elfen tegenwoordig voornamelijk als hulpvaardige, bovennatuurlijke wezens gezien worden, was dat in het verleden lang niet altijd het geval. Elfen hadden eeuwenlang ook een donkere kant. Het konden enorme rotzakjes zijn die er op uit waren om pasgeboren babies te stelen en mensen te misleiden met hun schoonheid.

In de loop der tijd is die donkere kant van elfen verdwenen. Tegenwoordig zien we elfen eigenlijk uitsluitend als slimme, liefdevolle en bewonderenswaardige wezens die over het algemeen veel getalenteerder zijn dan mensen op het gebied van beeldende kunst, muziek, handvaardigheid en taal.